Pnömatik Ekipmanlar

Pnömatik, sıkıştırılmış hava gücü ile çalışan iş elemanlarının (silindirler ve motorlar) ve kumanda elemanlarının (valfler) çalıştırılmalarında gerekli olan endüstriyel uygulamaları kapsar.

Terimin yunanca kökeni “pneuma” olup, anlamı nefes almaktır. Türetilen “pnömatik” sözcüğü ile havanın özelliklerini, hareketlerini ve davranışını inceleyen bir fizik dalı adlandırılmıştır.

Günümüz terminolojisinde Pnömatik sıkıştırılmış havada mevcut enerjiyi kullanan bütün endüstriyel uygulamaların toplamıdır. Pnömatik endüstriye 1950’ li yıllarda girmiştir. Günümüzde pnömatik, verimliliği ve üretkenliği arttırmak ve imalat işlemlerinin otomasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Pnömatik sistemleri yeteri kadar iyi çalışabilmesi için en az 7 barlık bir hava hattı basıncı gereklidir. Birkaç sistemin geniş alana dağılan hava hatlarıyla beslendiği yerlerde 10-12 barlık hava basıncı tavsiye edilir.